Spławikowe Mistrzostwa Okręgu Zamość 2024

Okręgowy Kapitanat Sportowy Okręgu PZW w Zamościu informuje, że w dniach 25-26.05.2024r na zbiorniku Zamość odbędą się Spławikowe Mistrzostwa Okręgu Zamość 2024. Zawody rozgrywane będą zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego

1. Ustala się następujące kategorie wiekowe dla zawodników:

weterani 65+ : - 65 i  powyżej;
weterani 55+ : - od 55 do 64 lat,

seniorzy (mężczyźni): - od 26 do 54 lat;

kobiety: - od 16 lat;

młodzież (U25) : - od 21 do 25 lat;

juniorzy (U20) : - od 16 do 20 lat;

kadeci (U15) : - do 15 lat

Dopuszcza się zmianę kategorii wiekowych  zgodnie z poniższym:

a) kadeci U15 mają prawo startu w kategorii U20;

b) juniorzy U20 i młodzież U25 maja prawo startu w kategorii seniorów;

c) kobiety (od 16 do 20 lat) mogą startować w kategorii U20;

d) weterani 55+ oraz weterani 65+ mogą startować w kategorii seniorów

2. Prawo startu w zawodach mają:

a)  aktualni Mistrzowie Okręgu

b)  aktualni Mistrzowie Kół  i Klubów w poszczególnych kategoriach (protokoły zawodów eliminacyjnych należy dostarczyć do Biura Okręgu w nieprzekraczalnym terminie do 22.05.2024r. Nie będą uznawane wyniki zawodów sędziowanych przez sędziów głównych, którzy nie uzyskali pozytywnej weryfikacji w 2024 r

c)  20 najlepszych zawodników ze spławikowej klasyfikacji GPx za 2023 r

Czas trwania jednej tury zawodów wynosi:

a) weterani, seniorzy, młodzież i kobiety, juniorzy - 4 godziny;

b) kadeci - 3 godziny.  

 

3. W klasyfikacji uwzględniane będą ryby o wymiarach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb nie będące w okresie ochronnym.

 

4. Zgłoszenia zawodników z podaniem imienia i nazwiska, kategorii w której startuje oraz nazwy Koła lub Klubu wraz z opłatą startową należy kierować do Biura Okręgu PZW w Zamościu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.05.2024 do godz.12:00. Organizator 23.05.2024 opublikuje listę zawodników zakwalifikowanych do zawodów

Opłatę startową od zawodnika w wysokości:

- kadet - 80zł

- pozostałe kategorie - 160zł

- trener – 50zł

 prosimy wpłacać na konto bankowe Okręgu PZW Zamość: 84 1240 2816 1111 0000 4015 3573

5. Do 18 lat obowiązuje pisemna zgoda prawnego opiekuna oraz obecność opiekuna w czasie trwania zawodów. Wypełniony druk należy przekazać organizatorowi w dniu zawodów.

Wszyscy uczestnicy składają organizatorowi w dniu zawodów wypełnione oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych na udział w zawodach.

 

6. Harmonogram zawodów:

25.05.2024r

godz. 6.00 – zbiórka zawodników – Zamość, parking przy ul. Źródlanej - uroczyste otwarcie, sprawdzenie listy obecności

godz. 6.10 – losowanie sektorów i stanowisk

godz. 7.00 – I sygnał – wejście na stanowiska

godz. 7.40 – II sygnał – kontrola zanęt

godz. 8.50 – III sygnał – nęcenie zanętą ciężką

godz. 9.00 – IV sygnał – rozpoczęcie zawodów

godz. 11.55 – V sygnał – 5 minut do końca zawodów w kategorii kadet

godz. 12.00 – VI sygnał – koniec zawodów  kadet

godz. 12.55 – VII sygnał - 5 minut do końca zawodów - pozostałe kategorie

godz. 13.00 – VIII sygnał - koniec zawodów 

godz. 14.00 – posiłek

 

26.05.2024r 

harmonogram jak dnia poprzedniego

ok. godz. 15.00 ogłoszenie wyników, zamknięcie zawodów.

 

Przypominamy o konieczności posiadania wiader z podziałką do prezentacji zanęt oraz pojemników FIPSed do prezentacji przynęt

Pliki do pobrania