Historia Koła PZW Hrubieszów-Miasto

Powiadom znajomego:

Przyszedł czas by zatrzymać się w biegu, by wspomnieć historię Koła Wędkarskiego na Kresach. Z tym Kołem wielu wędkarzy związało swoje dzieje. Tych którzy organizowali Koło nie ma wśród nas. Dziś chcemy wspomnieć ludzi i sprawy, którymi się zajmowali by pamięć o historii Naszego Koła nie zaginęła.

Część wędkarzy zapisywała się zaraz po wojnie do Towarzystwa Wędkarskiego z placówką w Hrubieszowie, a w 1950 roku i w latach późniejszych do Polskiego Związku Wędkarskiego.

Podstawy Naszego Koła Wędkarskiego tworzyli między innymi:

Kol. Metiuk Jan, Buszkiewicz Władysław, Romanowicz Zygmunt, Surma Marian, Paszkiewicz Zdzisław, Strycharz Piotr, Strycharz Józef, Osuch Stanisław, Paluch Zygmunt, Sowierszenko Henryk, Szymański Janusz, Rybak Jan, Burda Beniamin, Pacyna Józef, Kapuściński Jan, Jasiński Marian, Siwak Eugeniusz, Borsukiewicz Bronisław, Wołodkiewicz Alfred, Jaworowski, Osakowski, Ozdoba, Gębicz Szczepan, Padkowski Jan, Trojanowski Karol, Lewczuk Krzysztof, Kadryl Tadeusz, Kalbarczyk Zygfryd, Stolarski Ryszard, Korona Marian, Hubiński Janusz, Śliwiński Mieczysław, Brzóska Tomasz, Franke Zygmunt, Szeląg Janusz, Ożóg Władysław, Baczewski Józef, Olszak Zdzisław, Jan Bukaluk, Witold Bukaluk, Borek Krzysztof, Nowak Ryszard, Wachowski Mirosław i inni.

Prezesi Koła:

Kol. Buszkiewicz Władysław, Paluch Zygmunt, Osuch Stanisław, Padkowski Jan, Pokaluk Stanisław, Klocek Tadeusz.

Skarbnicy Koła:

Kol. Metiuk Jan, Paszkiewicz Zdzisław, Jasiński Roman, Korona Marian, Lewczuk Krzysztof, Hubiński Jan, Ożóg Władysław, Bogucki Mieczysław, Murlak Jan.

Krótka historia pracy Koła

Rok 1948 – 1949 Wędkarze z powiatu hrubieszowskiego zapisywali się do Towarzystwa Wędkarskiego z/s w Hrubieszowie.

Rok 1950 Z Towarzystwa Wędkarskiego powstaje Polski Związek Wędkarski. Od początku swojej działalności Zarząd Koła zmagał się takimi sprawami jak:

- trucie rzeki Huczwy 2 razy w roku,

- melioracja i prostowanie rzeki Huczwy,

- plaga kłusownictwa sieciowego.

Od roku 1986 Aktywnie pracuje Społeczna Straż Rybacka.

Rok 1988 Pogłębiono i zaczęto systematycznie zarybiać zbiornik „Śluza”.

Rok 1990 Wymuszono na Zakładach Owocowo-Warzywnych w Nieledwi wybudowanie oczyszczalni ścieków.

Rok 1993 Wydzierżawiono od Urzędu Miasta budynek przy ul. Kolejowej 3.

Prowadzona jest kronika Koła.

Rok 1994 Utworzono sklep wędkarski „SUM”

Zorganizowano pierwsze zawody wędkarskie „Puchar Bugu”.

Od 1997 r. Wspólnie ze Strażą Miejską dokonywane są kontrole czystości rzeki Huczwy.

Rok 2003 Zakupiono na własność budynek przy ul. Kolejowej 3B.

Lata 2004-2008 Wykonano kapitalny remont całego budynku.

Z inicjatywy Zarządu Koła, radnych wędkarzy doprowadzono do rozbudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

Z inicjatywy Zarządu Koła ustanowiono obwody ochronne na rzece Bug na okres od 01 listopada do 31 marca każdego roku.

Podstawowym zadaniem Koła jest ochrona i zagospodarowanie wód oraz organizowanie imprez sportowych.

Do ochrony wód Zarząd Okręgu PZW w Zamościu powołał Straż Ochrony Mienia PZW. Dbamy o czystość naszych rzek i zbiorników wodnych. Prowadzimy działania w zakresie zwalczania kłusownictwa, ochrony wód przed zanieczyszczeniami, zapobiegamy tworzeniu się przyduchy w okresie zimowym. Wspólnie ze Strzyżą Miejską patrolujemy rzekę Huczwę i zwalczamy przypadki zanieczyszczania.

W zakresie ochrony wód współpracujemy z Placówkami Straży Granicznej w Horodle, Hrubieszowie i Kryłowie, a także z Policją i Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.

Innym rodzajem działalności jest organizowanie imprez sportowych. W tej dyscyplinie mamy znaczne sukcesy w zawodach sportowych na szczeblu okręgu i ogólnopolskim. Największym osiągnięciem było zajęcie V-go miejsca w kat. Kobiet przez Grażynę Chomik na Mistrzostwach Polski w Puławach. Byliśmy organizatorami ligi wędkarskiej, zawodów o puchar Burmistrza Miasta i Starosty. Zainicjowaliśmy i prowadzimy zawody o randze ogólnopolskiej „Puchar Bugu”.

Co roku organizujemy otwarte zawody dla wszystkich dzieci w Hrubieszowie z okazji Dnia Dziecka.

Oprócz działalności sportowej prowadzimy zarybienia rzek naszego regionu gatunkami występującymi w naszych wodach tj. sum, szczupak, sandacz, kleń, karp, jaź. Czynione są starania o przywrócenie naszym wodom takich gatunków ryb jak: węgorz, świnka czy brzana.

Dbamy o wygląd naszego biura, które mieści się w Hrubieszowie przy ul. Kolejowej 3B. Budynek został gruntownie wyremontowany: naprawiliśmy dach, ociepliliśmy ściany, założyliśmy centralne ogrzewania, wymieniliśmy instalację elektryczną, odnowiliśmy wygląd wnętrza biura.

Informacje pochodzą z Kroniki Koła.

Menu