Weryfikacja sędziów klasy podstawowej i okręgowej.

Sz. Kol. Prezesi Kół Wędkarskich Okręgu Zamość

Kolegium Sędziowskie przy Okręgowym Kapitanacie Sportowym Okręgu PZW Zamość informuje, że w związku ze zmianami w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego w bieżącym roku przeprowadzana będzie weryfikacja sędziów klasy podstawowej i okręgowej połączona z wymianą starych licencji. W związku z tym zobowiązuje się wszystkich sędziów klasy podstawowej i okręgowej, którzy zamierzają w dalszym ciągu czynnie sędziować zawody wędkarskie do dostarczenia w terminie do dn. 10 kwietnia 2024 r. do biura Okręgu PZW Zamość swoich licencji wraz z ewidencjami sędziowań i danymi kontaktowymi (nr telefonu).

Sędzia klasy podstawowej i okręgowej jest uznany za aktywnego, jeżeli w danym roku sędziował 3 tury w danej kategorii dyscyplin, w której posiada licencję. Sędziowania powinny być potwierdzone w ewidencji sędziowań lub w protokołach rozegranych zawodów. Na tej podstawie Kapitanat Sportowy przeprowadza analizę i ocenę działania sędziów, weryfikuje ich pracę. Sędziemu, którego praca została zweryfikowana z wynikiem pozytywnym przedłuża się ważność licencji, natomiast sędziemu, którego praca została oceniona negatywnie obniża się o jeden stopień klasę sędziowską. Sędziego klasy podstawowej pozbawia się licencji. 

Jednocześnie informujemy, że obowiązkiem czynnego sędziego jest udział w szkoleniach organizowanych przez Kapitanat Sportowy. W związku ze zmianami w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego szkolenie takie planowane jest w dn. 27 kwietnia 2024 r. o godz. 9 w biurze Okręgu PZW Zamość. Ponadto w dniu 27 kwietnia o godz. 11.00 planowany jest egzamin dla sędziów klasy podstawowej i okręgowej. 

Zainteresowanych prosimy o składanie zgłoszeń w biurze ZO do dnia 26.04.2024

12 Komentarzy

    Chcesz dodawać komentarze?

    Zaloguj się, aby otrzymać dostęp do dodatkowych funkcjonalności serwisu.